page-header

Stap voor stap

In deze aanpak werkt de groep stap-voor-stap naar een voorkeursscenario. Van kennismaken tot het vastleggen in grofweg 5 stappen.

Stap voor stap

In deze aanpak werkt de groep stap-voor-stap naar een voorkeursscenario. Het uiteindelijke succes staat of valt met de eerste stap. Met elkaar de juiste verwachtingen op tafel krijgen, duidelijk werkafspraken maken, de feiten kennen en alle belangen helder krijgen. Investeren vooraf betaalt zich altijd terug.

Het participatietraject bestaat grofweg uit de volgende 5 stappen:

1

Kennismaken, spelregels en procesaanpak

Investeren in begrip voor elkaars belangen, klaarheid over doel, aanpak, begeleiding en agenda

2

Gezamenlijk feitenonderzoek

Samen eens worden over de feiten middels Joint Fact Finding

3

Uitwerken opties en kiezen voorkeursscenario

Samen opties bedenken en een voorkeursscenario opstellen dat zoveel mogelijk belangen dient

4

Toetsen en monitoring

Vooruitdenken over de toepasbaarheid en monitoring van het voorkeursscenario

5

Documentatie voorkeursscenario

Vastleggen van voorkeursscenario ten behoeve van formele luchthavenbesluit-procedure

Denk je dat er een rol voor je is weggelegd in dit proces?