page-header

Aanvraagproces in beeld

In de onderstaande korte video wordt het totaalproces om te komen tot de aanvraag van een Luchthavenbesluit in beeld gebracht

Rotterdam The Hague Airport doorloopt verschillende fases in het proces om een Luchthavenbesluit aan te vragen. De luchthaven heeft ervoor gekozen om, voorafgaand aan het wettelijke traject naar een nieuw luchthavenbesluit, een participatietraject te starten met de omgeving. Dit participatietraject is fase 1. In fase 2 start het wettelijke traject met de MER-procedure. Tot slot is fase 3 de besluitvormende fase, waarin het Luchthavenbesluit wordt voorgelegd aan het parlement. In onderstaande animatie worden deze drie fases met tekst en beeld uitgelegd.