page-header

Externe achtergrondinformatie, publicaties of berichten aangaande het participatieproces vind je hier veelal terug.

Joint Fact Finding
Joint Fact Finding
In menig SOM-traject is er sprake van spanning en onenigheid vanwege botsende belangen, of verschillende interpretaties van de feiten. Of over onbekende feiten, waarvan de mogelijke gevolgen worden overschat of onderschat. Dit leidt vaak tot wantrouwen en verdieping van het conflict.
Bekijken
Mutual Gains Approach
Mutual Gains Approach
Het participatietraject RTHA is vormgegeven langs de lijnen van het Mutual Gains Approach (MGA) gedachtegoed. MGA is van oorsprong een Amerikaanse aanpak (Harvard, MIT), die ook in Nederland goed aanslaat.
Bekijken
Documenten
Links