page-header

Planning

Het projectteam wil de verschillende participanten stap-voor-stap begeleiden in de zoektocht naar een gezamenlijk voorkeursscenario voor RTHA.

Planning in grote lijnen

Het projectteam wil de verschillende participanten stap-voor-stap begeleiden in de zoektocht naar een gezamenlijk voorkeursscenario voor RTHA. Het uiteindelijke succes staat of valt met de eerste stap. Met elkaar de juiste verwachtingen op tafel krijgen, duidelijk werkafspraken maken, de feiten kennen en alle belangen helder krijgen. Investeren vooraf betaalt zich altijd terug.

Het participatietraject bestaat grofweg uit de volgende 5 stappen, met de ambitie om in de tweede helft van 2021 met elkaar een goed gedocumenteerd voorkeursscenario op te leveren.

1

Kennismaken, spelregels en procesaanpak

Investeren in begrip voor elkaars belangen, klaarheid over doel, aanpak, begeleiding en agenda

2

Gezamenlijk feitenonderzoek

Samen eens worden over de feiten middels Joint Fact Finding

3

Uitwerken opties en kiezen voorkeursscenario

Samen opties bedenken en een voorkeursscenario opstellen dat zoveel mogelijk belangen dient

4

Toetsen en monitoring

Vooruitdenken over de toepasbaarheid en monitoring van het voorkeursscenario

5

Documentatie voorkeursscenario

Vastleggen van voorkeursscenario ten behoeve van formele luchthavenbesluit-procedure

Denk je dat er een rol voor je is weggelegd in dit proces?
Planning in beeld

Het projectteam heeft voor de verkennende interviews en eerste presentaties een praatplaat gebruikt. Hierin worden wettelijke kader, de verschillende belangen en voorgestelde aanpak weergegeven. In drie seconden herken je de grote lijnen, in 30 seconden worden de hoofdlijnen duidelijk en in 300 seconden zie je alle elementen en de gelaagdheid van het participatietraject.

Planning luchthavenbesluit
Aanpak Luchthavenbesluit
Aanpak
Het participatieproces om te komen tot een voorkeursscenario vraagt niet alleen om goede begeleiding van het proces, maar vooral ook om tijd en aandacht voor de verschillende betrokkenen.
Lees meer
Organisatie Luchthavenbesluit
Organisatie
Het participatietraject is een initiatief van Rotterdam The Hague Airport. Begeleiding van dit proces is in handen van een projectteam.
Lees meer
Heb je opmerkingen of mis je zaken?

Neem contact met ons op via info@luchthavenbesluit.nl of vul je bericht hieronder in.