page-header

De verantwoordelijkheid om alle kennis op tafel te krijgen en alle belangen aan tafel.

Verschillende rollen: participeren, consulteren en informeren

Het betrekken van de omgeving tijdens dit participatietraject doen we in verschillende vormen. Zo zijn er partijen met aantoonbare kennis van zaken en relevante (werk) ervaring. Zij worden actief betrokken bij de joint fact finding en zijn te raadplegen kennishouders tijdens het traject. Wij noemen dit de rol van consulteren.

Er wordt een brede participatietafel gevormd. Wij noemen deze rol dan ook participeren. De leden worden geselecteerd door het projectteam, in overleg met de omgeving. Zelfstandig aanmelden is niet mogelijk. Het projectteam is verantwoordelijk om te zorgen dat alle belangen goed vertegenwoordigd zijn aan tafel. De participatietafel werkt met een onafhankelijke procesbegeleider.

Als laatst proberen we zoveel mogelijk informatie te delen met de verschillende geïnteresseerden. Uiteindelijk werken we dan ook aan een zo transparant mogelijk proces. Dat vraagt om heldere communicatie en goed informeren. In eerste instantie doen we dit via deze website, maar afhankelijk van de belangstelling kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld nieuwsbrieven of informatieve webinars. Dit is wat ons betreft niet alleen eenrichtingsverkeer: Neem contact op als je vragen of suggesties hebt.

Breng je kennis of een specifieke expertise aan tafel?