page-header

De basis

Wat is een luchthavenbesluit en wat kun je vastleggen in een luchthavenbesluit?

Wat is een luchthavenbesluit?

In het luchthavenbesluit leggen we vast waar een luchthaven ligt, hoe lang en breed de landingsbaan is en welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan ook de regels en grenswaarden waaraan de luchthaven zich bij de exploitatie moet houden.

Een vraag, opmerking of behoefte aan een (digitaal) overleg?
Wat kan je vastleggen in een luchthavenbesluit?

In het luchthavenbesluit besluiten we over de gebruiksruimte van de luchthaven. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven. Handhaving van de regels en grenswaarden die in het luchthavenbesluit zijn opgenomen gebeuren overeenkomstig de Wet luchtvaart. In dit verband is het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het bevoegd gezag. De bepalingen die in het luchthavenbesluit moeten worden opgenomen zijn voorgeschreven in het Besluit burgerluchthavens.

Wettelijk kader Luchthavenbesluit
Wettelijk kader
Welke wet is er van toepassing bij de totstandkoming van een luchthavenbesluit? Welke stappen dient de luchthaven te doorlopen en welk toezicht is daar op?
Lees meer
Doelstelling Luchthavenbesluit
Doelstelling
Je vraagt je misschien af wat Rotterdam The Hague Airport wil bereiken met dit participatietraject. Wat zijn de doelstellingen en ambities?
Lees meer