page-header

De basis

Wat is een luchthavenbesluit en wat kun je vastleggen in een luchthavenbesluit?

Wat is een luchthavenbesluit?

In het luchthavenbesluit leggen we vast waar een luchthaven ligt, hoe lang en breed de landingsbaan is en welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan ook de regels en grenswaarden waaraan de luchthaven zich bij de exploitatie moet houden.

Een vraag, opmerking of behoefte aan een (digitaal) overleg?
Wat kan je vastleggen in een luchthavenbesluit?

In het luchthavenbesluit besluiten we over de gebruiksruimte van de luchthaven. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven. Handhaving van de regels en grenswaarden die in het luchthavenbesluit zijn opgenomen gebeuren overeenkomstig de Wet luchtvaart. In dit verband is het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het bevoegd gezag. De bepalingen die in het luchthavenbesluit moeten worden opgenomen zijn voorgeschreven in het Besluit burgerluchthavens.