page-header

Traject in grote lijnen

Lees hier welke stappen de participanten onder begeleiding van het projectteam hebben doorlopen.

Participatietraject in grote lijnen

Het participatietraject bestond uiteindelijk uit 4 stappen. Na enkele tussentijdse aanpassingen in de planning hebben participanten eind 2022 het traject met elkaar afgerond.

1

Kennismaken, spelregels en procesaanpak

Investeren in begrip voor elkaars belangen, klaarheid over doel, aanpak, begeleiding en agenda.

2

Gezamenlijk feitenonderzoek

Samen eens worden over de feiten middels Joint Fact Finding.

3

Uitwerken opties en mogelijk toekomstscenario

Samen opties bedenken en een toekomstscenario opstellen dat zoveel mogelijk belangen dient.

4

Finaliseren en documenteren

Gezamenlijk vastleggen van het best haalbare scenario ten behoeve van de verdere formele luchthavenbesluit-procedure.

Externe bijdrages

Tijdens het traject werden, naast de overleggen met participanten, door de procesbegeleiding veelvuldig presentaties gegeven bij tal van organisaties.

Bijdrages

Procesbegeleiding

Externe bijdrages procesbegeleiding.