page-header

Stappen en planning

Het projectteam wil de verschillende participanten stap-voor-stap begeleiden in de zoektocht naar een gezamenlijk voorkeursscenario voor RTHA.

Participatietraject in grote lijnen

Het projectteam wil de verschillende participanten stap-voor-stap begeleiden in de zoektocht naar een gezamenlijk voorkeursscenario voor RTHA. Het uiteindelijke succes staat of valt met de eerste stap. Met elkaar de juiste verwachtingen op tafel krijgen, duidelijk werkafspraken maken, de feiten kennen en alle belangen helder krijgen. Investeren vooraf betaalt zich altijd terug.

Het participatietraject bestaat uit 5 stappen. Na enkele tussentijdse aanpassingen in de planning hebben participanten de ambitie uitgesproken om uiterlijk eind 2022 met elkaar een goed gedocumenteerd voorkeursscenario op te leveren.

1

Kennismaken, spelregels en procesaanpak

Investeren in begrip voor elkaars belangen, klaarheid over doel, aanpak, begeleiding en agenda.

Stap 1

Stap 1

2

Gezamenlijk feitenonderzoek

Samen eens worden over de feiten middels Joint Fact Finding.

Stap 2

Stap 2

3

Uitwerken opties en kiezen voorkeursscenario

Samen opties bedenken en een voorkeursscenario opstellen dat zoveel mogelijk belangen dient.

4

Toetsen en monitoring

Vooruitdenken over de toepasbaarheid en monitoring van het voorkeursscenario.

5

Documentatie voorkeursscenario

Vastleggen van voorkeursscenario ten behoeve van formele luchthavenbesluit-procedure.

Proces Luchthavenbesluit in beeld

In de onderstaande infographic wordt het totaalproces om te komen tot de aanvraag van een Luchthavenbesluit in beeld gebracht. Het wettelijk kader, de verschillende belangen en de voorgestelde aanpak worden hier weergegeven. In drie seconden herken je de grote lijnen, in 30 seconden worden de hooflijnen duidelijk en in 300 seconden zie je alle elementen en de gelaagdheid van het proces. In dit totaalproces betreft fase 1 het participatietraject. Klik hier om een korte video te bekijken waarin de drie fases worden uitgelegd.

Planning luchthavenbesluit
Luchthavenbesluit Routekaart
Routekaart Participatietraject
De onderstaande Routekaart is een grafische weergave van het eerdere plan van aanpak. Dit bestand is medio februari 2022 bijgewerkt naar de nieuwe planning.
Bekijk de routekaart
Denk je dat er een rol voor je is weggelegd in dit proces?
Heb je opmerkingen of mis je zaken?

Neem contact met ons op via info@luchthavenbesluit.nl of vul je bericht hieronder in.