page-header

Aanpak & organisatie

Het participatieproces om te komen tot een voorkeursscenario vroeg niet alleen om goede begeleiding van het proces, maar vooral ook om tijd en aandacht voor de verschillende betrokkenen.

Aanpak

Het participatietraject RTHA werd vormgegeven langs de lijnen van het Mutual Gains Approach (MGA) gedachtegoed. MGA is van oorsprong een Amerikaanse aanpak (Harvard, MIT), die ook in Nederland goed aanslaat.

Een aantal kenmerken van deze aanpak zijn:

Investeren

Deze aanpak vereiste flinke investeringen van alle betrokkenen:

Organisatie

Het participatietraject was een initiatief van Rotterdam The Hague Airport. Begeleiding van dit proces lag in handen van een projectteam bestaande uit WesselinkVanZijst en VIRIDIS business advisory. Het projectteam was hierbij faciliterend en diende alle participanten.

De gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat co financierden het onafhankelijk projectteam.