page-header

Het participatieproces om te komen tot een voorkeursscenario vraagt niet alleen om goede begeleiding van het proces, maar vooral ook om tijd en aandacht voor de verschillende betrokkenen.

Aanpak

Het participatietraject RTHA is vormgegeven langs de lijnen van het Mutual Gains Approach (MGA) gedachtegoed. MGA is van oorsprong een Amerikaanse aanpak (Harvard, MIT), die ook in Nederland goed aanslaat.

Een aantal kenmerken van deze aanpak zijn:

Investeren

Deze aanpak vereist flinke investeringen van alle betrokkenen:

Wat betekent dit voor mij?

Het participatieproces om te komen tot een voorkeursscenario vraagt niet alleen om goede begeleiding van het proces, maar vooral ook om tijd en aandacht van de verschillende betrokkenen. In eerste instantie omdat het projectteam feilloos wil begrijpen wat de belangen zijn in dit dossier. Want alleen wanneer belanghebbenden dit goed naar elkaar over weten te brengen, kunnen we toewerken naar een resultaat dat ook rekening houdt met deze belangen. Vervolgens zal ook het verdere proces tijd en inzet vragen van een of meerdere personen uit de organisatie, bijvoorbeeld bij het begeleiden van het feitenonderzoek, bij het zoeken naar creatieve oplossingen en uiteindelijk in het kiezen van een voorkeursscenario.

Denk je dat er een rol voor je is weggelegd in dit proces?