page-header

Doelstelling

Je vraagt je misschien af wat Rotterdam The Hague Airport wil bereiken met dit participatietraject. Wat zijn de doelstellingen en ambities?

Waarom vraagt RTHA een nieuw luchthavenbesluit aan?

Tot 1 mei 2013 functioneerde Rotterdam The Hague Airport op basis van een aanwijzingsbesluit vanuit de Luchtvaartwet. Op 1 mei 2013 is het aanwijzingsbesluit vervangen door een zogenaamde omzettingsregeling. Vanaf dat moment is het nieuwe stelsel voor burgerluchthavens, zoals dat is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Wet Luchtvaart voor RTHA van kracht. Deze omzettingsregeling wordt vervangen door een geheel nieuw en volledig luchthavenbesluit op basis van de Wet Luchtvaart.

Doel van RTHA

RTHA wil het proces naar een nieuw luchthavenbesluit benutten om het gesprek aan te gaan over de positie van de luchthaven in de regio. Enerzijds moet de luchthaven aansluiten bij de wensen van alle betrokkenen in de regio. Zo wil de luchthaven regionaal zijn verankerd en wil RTHA goed passen in de omgeving, zowel wat betreft economie, ruimtelijke ordening als (leef)milieu. Anderzijds behoort RTHA tot de luchthavens van nationale betekenis met een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de landelijke luchtvaartvisie.

Een vraag, opmerking of behoefte aan een (digitaal) overleg?
Betere besluitvorming

Als het op echte inspraak aankomt is het wettelijke proces met enkel een NRD, MER en aanvraag luchthavenbesluit vrij beperkt. Met een zorgvuldig participatietraject willen we samen een toekomst voor RTHA onderzoeken met oog voor alle belangen. Voordat er gestart gaat worden met het wettelijk traject en de formele momenten van participatie organiseert de luchthaven daarom dit participatietraject. Met het oog op regionaal draagvlak en betere besluiten wil de luchthaven op deze manier tijdig belangen, meningen en feiten op tafel krijgen en tot goede afwegingen komen met alle betrokkenen.