page-header

Projectdocumenten

Alle documenten vanuit het traject handig bij elkaar.

Stap 1

Verkenning en kennismaking

Luchthavenbesluit Spelregels
Spelregels participatietraject
Voor dit participatietraject is een aantal spelregels opgesteld ten aanzien van de onderlinge samenwerking.
Bekijken
Luchthavenbesluit Complete Passagierslijst
Compacte Passagierslijst
In de Compacte Passagierslijst vindt u een overzicht van geïnterviewde partijen in het kader van dit participatietraject. Als achtergrondinformatie is ook de geanonimiseerde inbreng van de betrokken belanghebbenden als het gaat om belangen, knelpunten en kansen toegevoegd.
Bekijken

Stap 2

Gezamenlijk feitenonderzoek

Luchthavenbesluit Onderzoeksvragen Joint Fact Finding
Onderzoeksvragen Joint Fact Finding
Stap 2 in het participatietraject is het gezamenlijk feitenonderzoek. Dit noemen we Joint Fact Finding. De belanghebbenden benoemen gezamenlijk onderzoeksvragen, bepalen de onderzoeksmethode, begeleiden de onderzoeken en trekken gezamenlijk conclusies. In januari 2021 is gestart met Joint Fact Finding. De ruim 200 ingediende vragen van de belanghebbenden zijn zorgvuldig bekeken, aangescherpt en gebundeld door een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten: de begeleidingsgroep.
Lees verder
Onderzoeksrapport JFF
Onderzoeksrapport Joint Fact Finding openbaar
Het Joint Fact Finding rapport is vanaf nu terug te vinden op de website. Daarmee is het ook voor een breder publiek toegankelijk gemaakt en makkelijk terug te vinden.
Bekijk rapport

Stap 3 en 4

Uitwerken opties en kiezen voorkeursscenario bij Stap 3 en Toetsen en monitoring bij Stap 4

Projectaanpak Dialoogstructuur stap 3 & 4 LHB RTHA
Projectaanpak Dialoogstructuur stap 3 & 4 LHB RTHA
In stap 3 en 4 gaan de participanten met elkaar aan de slag om een voorkeursscenario te maken. In dit document wordt uitgelegd hoe de dialoogstructuur om tot een voorkeursscenario te komen in elkaar zit. De in dit stuk opgenomen planning voor stap 3 en 4 is inmiddels gewijzigd.

Klik hier voor de actuele planning.
Klik hier voor meer informatie over het wijzigen van de planning.

Lees verder

Stap 5

Documentatie voorkeursscenario