page-header

Projectdocumenten

Alle documenten vanuit het traject handig bij elkaar.

Stap 1

Verkenning en kennismaking

Luchthavenbesluit Spelregels
Spelregels participatietraject
Voor dit participatietraject is een aantal spelregels opgesteld ten aanzien van de onderlinge samenwerking.
Bekijken
Luchthavenbesluit Complete Passagierslijst
Compacte Passagierslijst
In de Compacte Passagierslijst vindt u een overzicht van geïnterviewde partijen in het kader van dit participatietraject. Als achtergrondinformatie is ook de geanonimiseerde inbreng van de betrokken belanghebbenden als het gaat om belangen, knelpunten en kansen toegevoegd.
Bekijken

Stap 2

Gezamenlijk feitenonderzoek

Luchthavenbesluit Onderzoeksvragen Joint Fact Finding
Onderzoeksvragen Joint Fact Finding
Stap 2 in het participatietraject is het gezamenlijk feitenonderzoek. Dit noemen we Joint Fact Finding. De belanghebbenden benoemen gezamenlijk onderzoeksvragen, bepalen de onderzoeksmethode, begeleiden de onderzoeken en trekken gezamenlijk conclusies. In januari 2021 is gestart met Joint Fact Finding. De ruim 200 ingediende vragen van de belanghebbenden zijn zorgvuldig bekeken, aangescherpt en gebundeld door een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten: de begeleidingsgroep.
Lees verder
Onderzoeksrapport JFF
Onderzoeksrapport Joint Fact Finding openbaar
Het Joint Fact Finding rapport is vanaf nu terug te vinden op de website. Daarmee is het ook voor een breder publiek toegankelijk gemaakt en makkelijk terug te vinden.
Bekijk rapport
Luchthavenbesluit aanvullende vragen
Aanvullende antwoorden Joint Fact Finding
Eind september zijn, in aanvulling op het JFF rapport, twee termen nader onderzocht en toegelicht. De schriftelijk uitwerking is opgenomen in een apart document en reeds verspreid onder participanten.
Bekijk document

Stap 3 en 4

Uitwerken opties en kiezen voorkeursscenario bij Stap 3 en Toetsen en monitoring bij Stap 4

Projectaanpak Dialoogstructuur stap 3 & 4 LHB RTHA
Projectaanpak Dialoogstructuur stap 3 & 4 LHB RTHA
In stap 3 en 4 gaan de participanten met elkaar aan de slag om een voorkeursscenario te maken. In dit document wordt uitgelegd hoe de dialoogstructuur om tot een voorkeursscenario te komen in elkaar zit. De in dit stuk opgenomen planning voor stap 3 en 4 is inmiddels gewijzigd.
Bekijk de projectaanpak
Luchthavenbesluit Spelregels
Spelregels voor een goede samenwerking
Om ervoor te zorgen dat participanten op een veilige manier informatie uit kunnen wisselen zijn voor Stap 3 en 4 de spelregels uitgebreid. Het gaat hier vooral om gedragsregels die het mogelijk maken om in goed vertrouwen samen te bouwen aan een voorkeursscenario. Aanvullingen geven onder andere aan dat niets zeker is totdat alles zeker is, dat iedereen zich vrij moet kunnen uitspreken en respectvol omgaan met elkaars inbreng. Akkoord op deze spelregels is een vereist om deel te kunnen nemen aan overleggen van de Centrale Werkgroep.
Bekijk de spelregels
Luchthavenbesluit criteria
Criteria voor brainstorm ideeën
In de brainstormfase bedenken participanten met elkaar oplossingen voor een volgend Luchthavenbesluit. Brainstormen is een creatief proces waarbij alle inbreng waardevol is en alles gezegd mag worden. Om vervolgens van potentiële oplossingen naar een pakket te kunnen komen, dient de rijke opbrengst getoetst te worden op criteria. We spreken daarbij over zogenaamde Knock-out criteria en Wenselijkheidscriteria. Zo zijn we met elkaar vooraf duidelijk over de kaders, weten partijen waar ze aan toe zijn en worden teleurstellingen later in het proces voorkomen.
Bekijk de criteria

Stap 5

Documentatie voorkeursscenario