page-header

Projectdocumenten

Alle documenten vanuit het traject handig bij elkaar.

Stap 1

Verkenning en kennismaking

Luchthavenbesluit Spelregels en planning
Spelregels en planning participatietraject
Voor dit participatietraject is een aantal spelregels opgesteld ten aanzien van de onderlinge samenwerking. Daarnaast is een planning gemaakt van het traject, waarin de verschillende stappen in de tijd worden weergegeven.
Bekijken
Luchthavenbesluit Complete Passagierslijst
Compacte Passagierslijst
In de Compacte Passagierslijst vindt u een overzicht van geïnterviewde partijen in het kader van dit participatietraject. Als achtergrondinformatie is ook de geanonimiseerde inbreng van de betrokken belanghebbenden als het gaat om belangen, knelpunten en kansen toegevoegd.
Bekijken

Stap 2

Gezamenlijk feitenonderzoek

Luchthavenbesluit Onderzoeksvragen Joint Fact Finding
Onderzoeksvragen Joint Fact Finding
Stap 2 in het participatietraject is het gezamenlijk feitenonderzoek. Dit noemen we Joint Fact Finding. De belanghebbenden benoemen gezamenlijk onderzoeksvragen, bepalen de onderzoeksmethode, begeleiden de onderzoeken en trekken gezamenlijk conclusies. In januari 2021 is gestart met Joint Fact Finding. De ruim 200 ingediende vragen van de belanghebbenden zijn zorgvuldig bekeken, aangescherpt en gebundeld door een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten: de begeleidingsgroep.
Lees verder

Stap 3

Uitwerken opties en kiezen voorkeursscenario

Stap 4

Toetsen en monitoring

Stap 5

Documentatie voorkeursscenario