page-header

Onderzoeksvragen Joint Fact Finding

Luchthavenbesluit Onderzoeksvragen Joint Fact Finding
Onderzoeksvragen Joint Fact Finding
Stap 2 in het participatietraject is het gezamenlijk feitenonderzoek. Dit noemen we Joint Fact Finding. De belanghebbenden benoemen gezamenlijk onderzoeksvragen, bepalen de onderzoeksmethode, begeleiden de onderzoeken en trekken gezamenlijk conclusies. In januari 2021 is gestart met Joint Fact Finding. De ruim 200 ingediende vragen van de belanghebbenden zijn zorgvuldig bekeken, aangescherpt en gebundeld door een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten: de begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast RotterdamAirport, de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport, de commerciële luchtvaart, DCMR Milieudienst Rijnmond, de kleine luchtvaart, Luchtverkeersleiding Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Rotterdam The Hague Airport. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een onderzoeksopzet van 33 hoofdvragen met elk een aantal sub-vragen. Deze onderzoeksvragen worden zowel door de participanten zelf beantwoord, als door een aantal met de belanghebbenden overeengekomen externe partijen.
Bekijken