Deelnemers aan tafel weten het ondertussen wel: een participatietraject is niet in beton gegoten, maar veel meer een leerproces dat betrokkenen gezamenlijk vorm geven.

Na een vliegende start eind 2020 met verkennende gesprekken door het projectteam, werd begin 2021 gestart met het gezamenlijke feitenonderzoek (Joint Fact Finding). Participanten kwamen regelmatig bijeen om onderzoeksvragen te formuleren, kennishoudende partijen te benaderen en antwoorden op onderzoeksvragen tegen het licht te houden. Tegelijkertijd werd er ook al voorzichtig vooruitgekeken naar een volgende fase, waarin participanten met elkaar het gesprek aangaan over een voorkeursscenario.

Na meerdere signalen te hebben ontvangen vanuit verschillende organisaties over de planning is het projectteam opnieuw naar het tijdspad gaan kijken. Met name de hoge frequentie van overleggen, intensieve voorbereiding en complexe materie op tafel maakte het voor velen een uitdaging om het tempo bij te benen.

Daarom is in het voorjaar door het projectteam besloten om ten behoeve van de kwaliteit een maand extra in te bouwen voor een zorgvuldige afronding van het Joint Fact Finding proces. Dit vanuit de ambitie om een gedegen feitenbasis op te leveren aan alle participanten in dit traject. Daarmee ontstond tegelijkertijd ruimte om participanten beter te begeleiden bij de opmaat naar vervolggesprekken in een volgende fase.

Deelnemers reageerden positief op deze beslissing. Door een vergaderstop tijdens de schoolvakanties worden overleggen weer opgepakt vanaf begin september.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de planning.