Category: Participatietraject

Planning participatietraject aangepast

Enige tijd geleden heeft RTHA aan het projectteam gevraagd om de planning voor het participatietraject te…

Spelregels participatietraject onderwerp van gesprek

Afgelopen maanden is het participatietraject Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) verschillende keren in het…

RTHA vraagt procesbegeleiding om planning participatietraject bij te stellen

Aanleiding is een verzoek vanuit meerdere participanten om extra tijd te krijgen voor overleg met de…

Mooie opkomst tijdens informatieve webinars

Tijdens twee informatieve webinars op 30 en 31 augustus namen verschillende kennishouders de participanten mee in…

Nieuwe stap in het participatietraject

Vanaf september beginnen de participanten aan een nieuwe stap in het participatietraject. In deze stap wordt…

Participanten uitgenodigd voor webinars eind augustus

In de zomerperiode kunnen alle participanten in dit participatietraject kennisnemen van het onderzoeksrapport Joint Fact Finding…

Participeren en COVID-19

De COVID-19-pandemie houdt de wereld inmiddels al meer dan een jaar in haar greep. Ook binnen…

Participanten blikken na voltooiing van het JFF traject terug op het proces

Op 1 juni vond een plenaire eindbijeenkomst JFF plaats, waarop de procesbegeleiding samen met de participanten…

Nieuwe planning participatietraject op de website

In het voorjaar is door de procesbegeleiding besloten om ten behoeve van de kwaliteit van het…

Participanten aan het woord over JFF Proces

Bij de start van het participatietraject zijn alle participanten in de gelegenheid gesteld om onderzoeksvragen in…