Na de gesprekken met de eigen achterban in april en mei 2022, kwamen participanten in juni weer bijeen om de gewenste verbeteringen te bespreken en waar mogelijk te verwerken. Tijdens de vakantieperiode ligt het participatietraject tijdelijk stil. In september worden de gesprekken hervat.

Achterbanconsultaties in april-mei 2022

De maanden april en mei stonden voor participanten in het teken van de achterbanconsultaties. Dit leidde tot pittige gesprekken, debatten, discussies en de nodige media aandacht. En terecht; participanten hadden bij het vaststellen van het Voorlopige Pakket Participatietraject (VPP) al geconstateerd dat dit het product was van een zoektocht naar een goede oplossing voor alle belangen, maar dat tegelijkertijd voor iedereen gold dat ze voor zichzelf wellicht een ander product hadden gemaakt. Dat was ook terug te zien tijdens de achterbanconsultaties. Zowel voor de publieke behandelingen van het VPP (gemeenteraden en bewonersavonden), als voor de besprekingen binnen bedrijven en verenigingen bleek dat de eigen achterban kritisch was op het tussenresultaat. Er werd door participanten dan ook veel extra informatie verzameld.

Dialoogronde 2

In juni kwamen de deelnemende partijen weer aan tafel, voorzien van het commentaar uit de eigen achterban. Tegelijkertijd waren er in de voorgaande maanden ook verschillende onderzoeken uitgevoerd op het VPP. Zo werd er een toets gedaan op juridische en operationele haalbaarheid van onderdelen, en bogen verschillende kennishouders als DCMR en LVNL zich over het stuk. Ook is er in kleinere groepen doorgewerkt aan verschillende onderdelen van het VPP die om een aparte uitwerking vroegen.

De eerste bijeenkomst stond volledig in het teken van verschillende presentaties. Voornamelijk de terugkoppeling door alle participanten over de achterbanconsultaties, maar ook presentaties van de kennishouders en de door subgroepen nader uitgewerkte onderdelen. Het werd al snel duidelijk dat de vele nieuwe inzichten het zoeken naar een gezamenlijke oplossing niet makkelijker hadden gemaakt. Integendeel.

De tweede en derde bijeenkomst is vervolgens gepoogd om toch zoveel mogelijk wensen, eisen en verduidelijkingsvragen van de verschillende achterbannen een plekje te geven in verdere uitwerking van het VPP.

Zomerreces en vervolg

In de maanden juli en augustus breekt voor veel mensen de zomervakantie aan. Gesprekken tussen participanten liggen dan ook even stil. Op de achtergrond wordt er wel gewerkt aan tekstverbeteringen en cijfermatige doorrekeningen. In september worden de gesprekken dan hervat, gebruik makend van de resultaten uit de zomerperiode. Participanten bekijken dan wat er op tafel ligt en wat voor hen de logische vervolgstappen zijn om tot een eindproduct te komen. In lijn met de gepubliceerde planning wordt het participatietraject naar verwachting in november 2022 afgesloten.

Lees hier meer over de planning van het participatietraject.