In de zomerperiode kunnen alle participanten in dit participatietraject kennisnemen van het onderzoeksrapport Joint Fact Finding (JFF).

Ter aanvulling op het JFF-traject en de veelzijdigheid aan informatie die te lezen is in het onderzoeksrapport, worden eind augustus twee webinars georganiseerd. Door middel van presentaties en ruimte voor vragen, nemen verschillende kennishouders de participanten mee in een aantal voor dit traject interessante thema’s.

Zo zal het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de participanten informeren over de Luchtvaartnota in relatie tot het Luchthavenbesluit voor RTHA, de stand van zaken van het Programma Luchtruimherziening en het berekenen van vliegtuiggeluid. Luchtverkeersleiding Nederland zal een presentatie geven over luchtverkeersleiding en routes. De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) zal ingaan op de ervaren hinder door omwonenden, de DCMR vertelt hoe zij omgaat met meldingen van hinder en de GGD bespreekt hinderbeleving en gezondheid.

Tijdens de webinars wordt naast de presentaties gelegenheid geboden voor de deelnemers om de kennishouders vragen te stellen. Bijvoorbeeld vragen waarop de participanten het antwoord niet terugvinden in het JFF-rapport. De bedoeling van de webinars is dat de participanten – in de opmaat naar de volgende fase in het traject – hun kennis over deze thema’s kunnen aanvullen. De webinars zijn daarom uitsluitend bedoeld voor participanten. Na afloop zal door middel van een bericht op deze website verslag worden gedaan van de webinars.

Klik hier voor het onderzoeksrapport Joint Fact Finding (JFF).