De COVID-19-pandemie houdt de wereld inmiddels al meer dan een jaar in haar greep. Ook binnen het participatietraject waren de gevolgen van het coronavirus duidelijk merkbaar.

Voordat het Participatietraject eind 2020 van start ging, was het coronavirus al in Nederland actief. RIVM-richtlijnen dwongen vrijwel iedereen om de balans tussen werk en privé aan te passen. Vergaderen ging digitaal, thuiswerken werd de norm en velen raakte gewend aan Teams, Zoom, Google Meet en andere vergaderapplicaties.

We bevinden ons met het Participatietraject RTHA in de bijzondere situatie dat 30 organisaties en een meervoud van contactpersonen vanaf het begin volledig digitaal overleggen. Van vergaderingen met een handvol contacten tot een plenaire startbijeenkomst met meer dan 80 aanmeldingen: alles gaat digitaal. Vele deelnemers zien en spreken elkaar meerdere keren per week via het scherm, maar hebben elkaar nog nooit in levende lijve ontmoet.

Het projectteam wil van de gelegenheid gebruik maken om alle betrokkenen te complimenteren met hun flexibiliteit, inzet en enthousiasme. Door de positieve houding van velen is het gelukt om, ook op digitale wijze, moeilijke gesprekken te voeren en complexe dossiers met elkaar door te nemen.

In afwachting van de ontwikkelingen rondom het virus kijken velen van ons voorzichtig positief vooruit naar de tweede helft van het jaar. Waarschijnlijk krijgen we eerst te maken met een hybride vorm van vergaderen, waarin digitale en fysieke ontmoetingen naast elkaar blijven bestaan. En daarna? Heel misschien sluiten we het traject wel af met een fysiek plenair overleg op locatie bij RTHA. Met een gezamenlijk voorkeursscenario in de hand.

Het projectteam volgt de mogelijkheden op de voet en staat hierover in nauw contact met de participerende organisaties.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de planning van het participatietraject.