Het projectteam is de afgelopen maanden regelmatig te gast geweest bij participerende organisaties om hun achterban tekst en uitleg te geven over het traject. Het team kijkt er naar uit om deze rol ook na het zomerreces voort te zetten.

Bij de aftrap van het participatietraject heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) aangegeven het proces naar een nieuw luchthavenbesluit te willen benutten om het gesprek aan te gaan over de positie van de luchthaven in de regio. Betrokken partijen onderzoeken samen een toekomstscenario voor RTHA met oog voor alle belangen. RTHA is hierbij de initiatiefnemer voor het luchthavenbesluit, maar de begeleiding van het participatietraject is in handen van een onafhankelijk, samengesteld projectteam.

Dit projectteam is niet alleen verantwoordelijk voor de planning en procesbegeleiding. Zij zorgt ook dat alle belangen goed vertegenwoordigd zijn aan tafel en draagt actief bij aan een zo transparant mogelijk proces.

Het goed informeren van verschillende achterbannen van participerende organisaties is daarbij van groot belang. In dit kader is het projectteam de afgelopen maanden regelmatig te gast geweest bij commissievergaderingen, klankbordbijeenkomsten, ledenvergaderingen en andere overleggen. Het projectteam kon daarin uitleg geven over de methodiek, de planning en andere procesinformatie.

Het team kreeg tijdens veel van deze overleggen interessante vragen en feedback van het publiek. De overleggen versterken op deze manier niet alleen de verbinding tussen projectteam, participanten en hun achterban, maar dragen ook actief bij aan het inhoudelijk verbeteren van het proces.

Het projectteam kijkt er naar uit om ook in een volgende fase bij participanten aan te schuiven om hun achterban op een juist wijze informatie te geven over het proces.

Klik hier voor een totaaloverzicht van de stappen en overleggen in dit traject.