De bewonersvertegenwoordigers hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam informatieavonden gepland op 8, 15 en 22 september.

Beste bewoner(s),

Wilt u meer weten over het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA)? Meld u dan aan voor een van de digitale informatieavonden op 8, 15 en 22 september. Tijdens deze avonden krijgt u informatie over het nieuwe luchthavenbesluit en het participatietraject. Ook krijgt u informatie over de rol van de bewonersvertegenwoordigers in dit traject. De bewonersvertegenwoordigers hebben deze informatieavonden gepland. De gemeente organiseert de avonden.

Tijdens deze avonden kunt u met de bewonersvertegenwoordigers praten over wat u belangrijk vindt. Wat houdt ú bezig rondom het vliegveld? Geef uw mening zodat de bewonersvertegenwoordigers ermee aan de slag kunnen.

Luchthavenbesluit

In het luchthavenbesluit stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de regels voor het gebruik van de luchthaven vast. Dat zijn regels over bijvoorbeeld de openingstijden, het aantal vluchten of de toegestane geluids- en milieubelasting. De luchthaven neemt het initiatief voor een luchthavenbesluit. In het verzoek aan de minister geeft de luchthaven de wensen voor de toekomst aan.

Participatietraject

De luchthaven probeert samen met omwonenden en andere betrokkenen een akkoord te bereiken over de wensen voor een nieuw luchthavenbesluit. In een participatietraject worden alle belangen besproken met vertegenwoordigers van alle partijen. De belangen van de bewoners worden vertegenwoordigd door de bewonersvertegenwoordigers. Het participatietraject wordt begeleid door een onafhankelijk projectteam.

Bewonersvertegenwoordigers

De bewonersvertegenwoordigers zijn lid van de Commissie Regionaal Overleg (www.cro-rotterdam.nl). Deze commissie bespreekt meerdere keren per jaar het gebruik van de luchthaven. De bewonersvertegenwoordigers komen op voor de belangen van de inwoners van Rotterdam. Zij zijn onafhankelijk van de gemeente.

Data en aanmelden

De avonden worden digitaal gehouden vanwege de onzekere situatie rondom COVID-19. De avonden worden gehouden op 8, 15 en 22 september 2021 van 20:00 tot 22:00 uur.

U kunt zich aanmelden via deze link.

Delen van de uitnodiging mag