Aanleiding is een verzoek vanuit meerdere participanten om extra tijd te krijgen voor overleg met de eigen achterban. RTHA heeft altijd aangegeven dat het participatietraject een gezamenlijke zoektocht is waarin zaken als zorgvuldigheid en kwaliteit voorop staan. Het onafhankelijke projectteam verkend de komende weken de mogelijkheden en werkt, in samenspraak met deelnemers, een nieuwe planning uit.

Het participatietraject zit in een fase van zogenaamde waarde creatie (klik hier meer uitleg). In eerste instantie werd door participanten met elkaar nagedacht over mogelijke opties voor een voorkeursscenario. Dat gebeurde aan de hand van verschillende brainstormsessies en een plenaire bijeenkomst. Afgelopen weken stonden vooral in het teken van intern overleg waarbij participanten de verschillende opties beoordelen. Daarmee ontstaat een eerste aanzet richting een voorkeursscenario.

Een aantal participanten heeft onlangs aangegeven dat zij niet kunnen voldoen aan de termijnen binnen de huidige planning van het participatietraject. Zij vragen onder andere meer tijd voor gesprekken met de eigen achterban. RTHA neemt als initiatiefnemer deze geluiden serieus en heeft, in overleg met het ingehuurde projectteam, besloten meer tijd uit te trekken voor het proces. Dit geeft participanten enerzijds de tijd om de achterban besprekingen goed te kunnen organiseren en anderzijds wordt de tijd benut om met elkaar nog meer tijd te maken voor voldoende achtergrondkennis in dit complexe dossier.

De verwachte aanpassingen in het participatietraject hebben alleen betrekking op de tijdsplanning, niet op de manier waarop participanten met elkaar het voorkeusscenario ontwerpen. De procesbegeleiding gaat de aankomende weken met verschillende deelnemers in gesprek. Men verwacht de nieuwe planning rond december gereed te hebben.

Kijk hier voor een grafische weergave van de huidige planning.