Op vrijdag 15 september kwamen een groot aantal van de participanten uit het participatietraject LHB samen op uitnodiging van het Ministerie van IenW. Inzet was een zogenaamde ‘technische sessie’, waarin het ministerie de participanten meenam in de laatste ontwikkelingen rondom de rekenmodellen geluid die worden gebruikt voor RTHA (en bij andere luchthavens).

De presentatie bestond uit verschillende onderdelen:

  • Uitleg over de huidige rekenmethodiek en invoergegevens in het algemeen. Met uitleg over onderdelen als de invoergegevens, substituties en hoe daar uiteindelijk verschillende contouren uit voortvloeien.
  • Uitleg over het Nederlands RekenModel (NRM), dat momenteel wordt gebruikt op RTHA.
  • Uitleg over de ontwikkelingen rondom het Europees rekenmodel (DOC29) wat mogelijk toegepast gaat worden op RTHA en hoe zich dat verhoudt tot het huidige rekenmodel.
  • Een doorkijkje naar wat deze ontwikkelingen mogelijk kunnen betekenen voor RTHA en het participatietraject Luchthavenbesluit.

In ongeveer 2,5 uur werden participanten meegenomen in deze technische onderwerpen, waarbij er ruim tijd was om allerlei vragen te stellen en te beantwoorden. Mogelijk komt er nog een vervolg op deze sessie, afhankelijk van de behoefte van participanten. Voor nu kijkt het projectteam in ieder geval terug op een interessante en geslaagde technische sessie. De gebruikte presentatie is te downloaden op de website, via deze link.