Rotterdam, 12 april 2022
Deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport hebben een voorlopig pakket participatietraject (VPP) opgesteld. Hierin staan de tussenresultaten van een intensieve dialoog over de operatie en de spelregels van de luchthaven. Doel is te komen tot een voorkeursscenario voor een nieuw luchthavenbesluit. Nu is het tijd voor de deelnemers om met hun achterban in gesprek te gaan over dit pakket.

Rotterdam The Hague Airport initieerde met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject om samen de kaders af te spreken voor een nieuw Luchthavenbesluit. In gezamenlijkheid is gewerkt aan een voorlopig pakket dat de opmaat vormt voor een voorkeursscenario dat de basis vormt voor een officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deelnemers van het participatietraject hebben de afgelopen maanden met elkaar een intensieve dialoog gevoerd over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer in de regio. Zij hebben zich ingezet om te komen tot een voorlopig pakket waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Niet altijd een makkelijke klus gelet op de vele uiteenlopende belangen die spelen op en rond de luchthaven.

Ron Louwerse, CEO Rotterdam The Hague Airport: “Het was een intensieve samenwerking de afgelopen periode. Ondanks alle diverse belangen, ligt er nu een pakket waarin alle partijen zich op hoofdlijnen kunnen vinden. Wij zijn partijen die hebben meegewerkt aan de realisatie van het VPP dankbaar voor hun inzet, vertrouwen, creativiteit en inlevingsvermogen in andermans belangen.”

Het voorlopig pakket is een tussenresultaat, waarin vooral de afspraken over de instrumenten en de methodiek zijn vastgelegd. Soms op hoofdlijnen, soms meer concreet. De komende periode zal worden gebruikt om de onderdelen verder uit te werken, zodat er een toetsbaar, handhaafbaar en objectief meetbaar pakket ontstaat.

“Wij zien positieve kanten aan het VPP. De feitelijk ervaren hinder kan afnemen door de introductie van een (straf) puntensysteem voor late binnenkomers en het sluiten van RTHA voor een aantal uur per nacht voor de businessjets. Doordat er ’s avonds na 21.00 uur geen commercieel verkeer meer mag opstijgen en er ’s morgens voor 09.00 uur geen grote toestellen mogen landen zal er meer rust in de vroege ochtend en late avond zijn”, aldus de bewonersvertegenwoordigers van Lansingerland en Schiedam. Zij vervolgen: “Natuurlijk hadden we hoog ingezet als het gaat om de openingstijden. Wij komen tot de conclusie dat het voorliggende pakket nu het hoogst haalbare is en gaan in gesprek met de omwonenden om hun reactie op te halen. Als er een goede basis blijkt te zijn, kan dit VPP verder worden uitgewerkt om de impact van het vliegen op de leef- en woonomgeving zo veel mogelijk te beperken.”

Ook de luchtvaartsector is betrokken bij de gesprekken en zet zich in voor het verminderen van de hinder voor de omgeving en de verlaging van de CO2, maar ook het blijven van een aantrekkelijke luchthaven voor de reiziger. Melchior Looijen, Transavia: “Door te investeren in vlootvernieuwing en duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) leveren wij een grote bijdrage aan de hinder- en CO2-reductie, tegelijkertijd gaat het pakket uit van een grote stap voorwaarts voor de omgeving. Operationele flexibiliteit is van groot belang voor de sector, zodat de reiziger optimaal gebruik kan maken van de luchthaven. Het voorlopig pakket biedt hier aanknopingspunten voor. Wij zetten de dialoog graag voort.”

De gesprekken worden in juni vervolgd. Tijdens deze laatste dialoogronde worden de reacties besproken en zo goed mogelijk verwerkt in het definitieve pakket, wederom rekening houdend met alle belangen aan tafel. Dat definitieve pakket wordt na de zomer gepubliceerd en vormt de opmaat voor de officiële aanvraag voor het luchthavenbesluit van RTHA.

Klik hier voor het document Voorlopig pakket Participatietraject RTHA van 12 april 2022.