In het voorjaar is door de procesbegeleiding besloten om ten behoeve van de kwaliteit van het traject een maand extra in te bouwen voor een zorgvuldige afronding van het Joint Fact Finding proces.

Dit vanuit de ambitie om een gedegen feitenbasis op te leveren aan alle participanten in de opmaat naar de volgende stap in het proces.
Concreet betekent dit dat de planning van de vervolgstappen in het traject opschuift. Het eindresultaat van dit participatietraject, het voorkeursscenario, wordt naar verwachting in het voorjaar van 2022 opgeleverd.

Klik hier om meer te lezen over de achtergrond van de verlenging van de JFF-fase.
Klik hier voor de actuele planning.