Op maandag 6 september zijn participanten in de zogeheten Centrale Werkgroep voor het eerst bij elkaar gekomen voor een brainstormsessie. Het was de eerste brainstorm in een reeks van drie sessies om zoveel mogelijk creatieve oplossingen te bedenken die mogelijk in een voorkeursscenario kunnen landen. Daarbij is het de bedoeling dat de opties tegemoet komen aan zoveel mogelijk belangen. De centrale werkgroep zorgt ervoor dat alle verschillende belangen worden ingebracht.

Tijdens de eerste brainstormsessie stonden de thema’s hinderbeleving, -normering, -beperking en handhaving centraal. De centrale werkgroep ging in subgroepen uiteen om in verschillende rondes na te denken over de volgende hoofdvragen:

  • Welke opties zijn er om hinder voor de omgeving te beperken?
  • Welke opties zijn er om de impact op de omgeving beter te normeren, monitoren en handhaven?
  • Welke opties zijn er om de hinder op ruimtelijke plannen te beperken?

Per ronde werd door een subgroep over één van deze vragen gebrainstormd op een digitaal brainstormbord. Zij werden daarin begeleid door kennishouders van de DCMR, het ministerie van IenW en de Luchtverkeersleiding. Ook de GGD was aanwezig om participanten creatief bij te staan. Na iedere ronde wisselden de subgroepen van hoofdvraag. Op die manier vulden de groepen elkaars ideeën aan.

Het resultaat van de eerste brainstormsessie is een drietal rijk gevulde brainstormborden met creatieve opties. Een verzameling van rijpe en groene opties, die samen met de opbrengst van de komende sessies de basis vormt voor mogelijke oplossingen voor bepaalde knelpunten of kansen.

De afdronk van deze eerste sessie is positief. Participanten met uiteenlopende belangen hebben tijdens de brainstormrondes begrip voor elkaar opgebracht en dit ook in de opties laten doorwerken. De projectorganisatie kijkt uit naar de tweede brainstormsessie op 13 september!

Lees hier meer over het proces van deze stap in het participatietraject.