Op maandag 4 oktober kwamen de participanten van de Centrale Werkgroep weer digitaal bijeen om met elkaar de fase van het brainstormen, ofwel de waarde creatie, af te sluiten. Er zijn in de afgelopen maand flink veel creatieve ideeën ingebracht en verder gebracht door en met de participanten. Een kleine 400 in totaal!

Tegelijkertijd waren het nog veel ideeën door elkaar. Rijp en groen, onderscheidend en soms juist heel vergelijkbaar met elkaar. Sommige zullen komende tijd nog verder uit moeten worden gediept, anderen zijn al ver genoeg om mogelijk als input te dienen voor een eerste aanzet tot een voorkeursscenario.

Komende maand wordt gebruikt om in bilaterale gesprekken tussen participanten en het projectteam uit te kunnen wisselen hoe individuele deelnemers aan dit proces aankijken tegen de verschillende ideeën. Daarnaast worden de eerste ideeën al wat verder uitgediept met kennishouders, om een idee te krijgen bij de haalbaarheid en uitwerking. Op basis daarvan wordt er halverwege november een eerste concept versie van een mogelijk voorkeursscenario besproken door de participanten.

Lees hier meer over het proces van deze stap in het participatietraject.

Lees hier meer over de brainstormsessies van 6, 13 en 27 september in het nieuws overzicht.