Bij de start van het participatietraject zijn alle participanten in de gelegenheid gesteld om onderzoeksvragen in te dienen. Vanaf februari 2021 is een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten – de Begeleidingsgroep Joint Fact Finding (JFF) – aan de slag gegaan met het aanscherpen, bundelen en (laten) beantwoorden van deze vragen.

Op 12 april vond een tussentijdse bijeenkomst JFF plaats om alle participanten te informeren over de laatste stand van zaken van het JFF-traject. Tijdens deze bijeenkomst deelde een aantal deelnemers van de Begeleidingsgroep JFF op verzoek van de procesbegeleiding zijn voorlopige ervaringen ten aanzien van het JFF-proces tot dan toe en de samenspraak met de andere participanten.

De DCMR gaf aan dat JFF een intensief proces is. In tijd, maar ook in het halen van kennis bij andereorganisaties. In totaal zijn ongeveer 200 vragen verzameld, gebundeld, aangescherpt en verdeeld over de verschillende kennishouders.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland voegde daaraan toe: “het JFF-proces levert veel informatie en interessante gesprekken op. We hebben al heel wat met elkaar bereikt en kunnen tevreden zijn over de wijze waarop we dit traject met elkaar vormgeven.”

Ook de bewonersvertegenwoordigers vinden dat het proces tot nu toe goed verloopt. “Er is sprake van een open gesprek en iedereen krijgt de ruimte om zijn vragen en opvattingen uitgebreid toe te lichten. Zo nu en dan is er spanning onderling, maar dat is ook nodig om van de onderzoeksrapportage een door alle participanten gedragen eindproduct te maken.” Wel zal de beantwoording van enkele vragen naar het oordeel van de bewonersvertegenwoordigers duidelijker en beter kunnen.

Klik hier voor een overzicht van de onderzoeksvragen en om meer te lezen over de rol en samenstelling van de begeleidingsgroep.

Klik hier om ervaringen van andere participanten te lezen.