De participanten van de Centrale Werkgroep zijn op maandag 13 september 2021 digitaal bij elkaar gekomen voor een tweede brainstormsessie. Het doel van de sessie was wederom om zoveel mogelijk creatieve oplossingen te bedenken die mogelijk een plek kunnen krijgen in een voorkeursscenario.

Om de creativiteit bij de deelnemers aan te wakkeren, startte het overleg met een teaser, verzorgd door het Albeda College. Deze ging over de beslissers van de toekomst (de jeugd), de verscheidenheid aan beroepen op en om een luchthaven en over “hostmanship”, waarbij het aangaan van oprechte verbinding cruciaal is voor het welkome gevoel dat je mensen met goed hostmanship wil geven.

Na deze boeiende woorden was het tijd om in subgroepen uiteen te gaan en in verschillende rondes creatieve opties te bedenken rondom de thema’s regionale meerwaarde en de gebruiksruimte. Per ronde werd over één van de volgende hoofdvragen gebrainstormd:

  • Welke opties zijn er om de toegevoegde waarde voor gebruikers te vergroten?
  • Welke opties zijn er om de toegevoegde waarde voor de regio te vergroten?
  • Welke opties zijn er om de capaciteit te normeren en de gebruiksruimte te splitsen?

De subgroepen werden tijdens de sessie begeleid door kennishouders van Stichting RHIA, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van IenW. Ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag was aanwezig om de deelnemers te ondersteunen in het creatief denken. De inbreng van de deelnemers werd op digitale brainstormborden verwerkt door een notulist van de Hogeschool van Amsterdam en door het projectteam.

Ook in deze sessie werd weer volop gebrainstormd, met als resultaat een mooie verzameling van creatieve ideeën. In de terugkoppeling na de brainstormrondes complimenteerden de kennishouders de deelnemers voor hun inzet en betrokkenheid. Ook wanneer opties werden ingebracht die niet tegemoet kwamen aan ieders belang, werd hier op een constructieve manier mee omgegaan, waardoor een prettige brainstormomgeving werd gecreëerd.

Op 27 september komt de centrale werkgroep fysiek bijeen voor de derde en laatste brainstormsessie. De projectorganisatie kijkt uit naar deze live ontmoeting!

Lees hier meer over het proces van deze stap in het participatietraject.

Lees hier meer over de eerste brainstormsessie van maandag 6 september 2021.