page-header

De laatste updates over dit traject.

Nieuwe planning participatietraject op de website

In het voorjaar is door de procesbegeleiding besloten om ten behoeve van de kwaliteit van het…

Participanten aan het woord over JFF Proces

Bij de start van het participatietraject zijn alle participanten in de gelegenheid gesteld om onderzoeksvragen in…

Maand extra ten behoeve van kwaliteit Participatietraject

Deelnemers aan tafel weten het ondertussen wel: een participatietraject is niet in beton gegoten, maar veel…

Procesbegeleiding bezoekt verschillende gremia

Het projectteam is de afgelopen maanden regelmatig te gast geweest bij participerende organisaties om hun achterban…

Gezamenlijk op weg naar een Luchthavenbesluit

In het traject ‘Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ zijn de eerste stappen gezet om het proces…

Rotterdam The Hague Airport initieert participatietraject met regio voor nieuw Luchthavenbesluit

Samen met de regio de toekomst bepalen Rotterdam The Hague Airport initieert met belanghebbenden uit de…

Luchthavenbesluit Routekaart
Routekaart Participatietraject
De onderstaande Routekaart is een grafische weergave van de planning, inclusief weergave wat er wanneer verwacht wordt van centrale werkgroep en klankbordgroep. Rollen en verantwoordelijkheden evenals deadlines en tussentijdse werkzaamheden zijn hiermee overzichtelijk in kaart gebracht.
Bekijk de routekaart